Όροι χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ορισμοί:

· Όπου "ιστοσελίδα", εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα (website).
· Όπου "στοιχεία" εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.
· Όπου "χρήστης" εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.
· Όπου "χρήση" εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.
· Όπου "δικαιούχος" εννοείται η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “e-pool”, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων, ή ως νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.
Το www.e-pool.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ειδών και επίπλων κήπου, πισίνας, ειδών αυτόματου ποτίσματος, φωτιστικών και πολλών ακόμα συναφών με το χώρο της πισίνας προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “e-pool”. Ο κατάλογος προϊόντων που παρουσιάζεται δεν είναι δεσμευτικός και ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση δύναται να παραχωρεί στην ιστοσελίδα της χώρο για διαφήμιση σε ενδιαφερόμενες εταιρείες ή και προμηθευτές της.

Σύμβαση Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω γενικούς όρους χρήσης και συναλλαγών, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως μέλους της ιστοσελίδας μας και αποστολή της παραγγελίας του συνεπάγεται ταυτόχρονη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της www.e-pool.gr, συμπεριλαμβανομένων trademarks, service marks, trade dress, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, λογισμικού και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνισή του ανωτέρω υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της www.e-pool.gr , αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον δικαιούχο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι της επιχείρησης και η ίδια η επιχείρηση δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
Ο πελάτης/χρήστης είναι ακόμη υπεύθυνος για την επιλογή του παραγγελθέντος Προϊόντος και την καταλληλότητα του για τον σκοπό που το προορίζει, καθώς και για τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία του με την επιχείρηση, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

4. Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της www.e-pool.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά εγγυήσεις που συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.|
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αυτής της αιτίας.
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο και ως εκ τούτου δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη προς τρίτους.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) . Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της www.e-pool.gr

6.Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την παράδοση των προϊόντων σας γνωστοποιήσεων σε συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, καθώς και σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους παρoxής πληροφοριών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αναζητήσει-αγοράσει, επικοινωνίας, διαφήμισης, οικονομικούς και φορολογικούς.
Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Επίσης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα :
α) Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr από τον επισκέπτη / χρήστη (παραγγελίες), αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Πόλη- Χώρα- Περιοχή- ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail – Διεύθυνση Αποστολής εμπορευμάτων- Διεύθυνση αποστολής απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου, ΑΦΜ - ΔΟΥ και Επάγγελμα (για την έκδοση τιμολογίου).
Να επισημανθεί ότι τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν καταχωρούνται στο site μας, αλλά για τη δική σας μεγαλύτερη ασφάλεια, τα στοιχεία ζητούνται και καταχωρούνται στη ιστοσελίδα της Eurobank, με την οποία συνδέεστε αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στην περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο προϊόν μας και να εξοφλήσετε την παραγγελία σας πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα.
Τα στοιχεία της παραγγελίας σας θα γνωστοποιούνται μόνο στον εκάστοτε προμηθευτή μας, στον εκάστοτε μεταφορέα/μεταφορική εταιρεία και οπουδήποτε απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της www.e-pool.gr. Ο διαχειριστής του τόπου www.e-pool.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν . Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.e-pool.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3471/2006 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-pool.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ιστοσελίδας του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-pool.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 3471/2006
β) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη δεν καταχωρούνται από την ιστοσελίδα μας αλλά για τη μεγαλύτερη δική σας ασφάλεια τα καταχωρείται εσείς απευθείας στην ειδική για τον σκοπό αυτό ιστοσελίδα της Τράπεζας Eurobank, στην οποία συνδέεστε αυτόματα και ολοκληρώνεται η πληρωμή, δεν μας γνωστοποιούνται και συνεπώς δεν αποθηκεύονται στα αρχεία μας, εκτός από την επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή για την συγκεκριμένη παραγγελία. Η Πιστωτική Κάρτα του επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
γ) Συνδρομητικές Υπηρεσίες - Εγγραφή μελών

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως συνδρομητή/ μέλους σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της www.e-pool.gr, ζητούνται όλα ή κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση/Έδρα επιχείρησης – Πόλη- Περιοχή-Χώρα- ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail – Διεύθυνση Αποστολής Εμπορευμάτων- Διεύθυνση αποστολής Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή τιμολογίου–Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. και Επάγγελμα (τα τρία τελευταία στοιχεία στην περίπτωση που ζητείται η έκδοση τιμολογίου).
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία μας, καθώς επίσης και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της www.e-pool.gr , η οποία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων υπηρεσιών προς τα μέλη μέσω τρίτων παρόχων (campain monitor) ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο συνδρομητής/ μέλος δεν επιθυμεί πλέον κάτι τέτοιο, το οποίο πρέπει να δηλώσει εγγράφως προς την εταιρεία μας στο info@e-pool.gr. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση παραγγελίας)για την , με εξαίρεση την ηλεκτρονική σας διεύθυνση έτσι ώστε να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και προσφορές στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών .
Η συμμετοχή ως μέλους της ιστοσελίδας μας είναι επιτρεπτή μόνο για φυσικά (ή νομικά πρόσωπα) με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ απαγορεύεται η εγγραφή ανηλίκου (άτομο που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη) ως μέλους της ιστοσελίδας μας.
Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή μέλους από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής email στο info@e-pool.gr και ζητώντας μας την διαγραφή σας από μέλος μας
δ) Cookies

Ο διαδικτυακός τόπος www.e-pool.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ορισμένα cookies προστίθενται από τον ίδιο τον ιστότοπο: βοηθούν να σας δείξουν το περιεχόμενο του καλαθιού σας, να σας κρατήσει συνδεδεμένο μόλις εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας, να διατηρήσετε τις προτιμήσεις σας και να κάνετε πολλά άλλα χρήσιμα πράγματα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο για να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά για εσάς. Ακόμα και η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies αποθηκεύεται ως cookie. Άλλα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπηρεσίες τρίτων (όπως Twiter, YouTube, Google Maps, Facebook κ.λπ.) για την αποθήκευση των δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των υπηρεσιών τρίτων στον ιστότοπο. Tα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies, αλλά αυτά τα cookies είναι επίσης σημαντικά για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, για να δείτε πως χρησιμοποιούν τα cookies θα πρέπει να το αναζητήσετε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τρίτων. Για παράδειγμα, μερικές από τις λειτουργίες Twiter μπορεί να μην λειτουργούν χωρίς cookie Twiter. Χωρίς cookies, πολλά πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies αλλά θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει τα cookies, και στη συνέχεια, θα μπορείτε να "συμφωνείτε" με τη χρήση τους, ενώ εμείς δεν θα το αντιμετωπίσουμε ως συγκατάθεσή σας .
ε) Links to other sites ("Δεσμοί")

Ο διαδικτυακός τόπος www.e-pool.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η www.e-pool.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.
ζ) IP Address

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, ενώ ο διαχειριστής του συστήματος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και για λόγους ασφαλείας, δύναται να μπλοκάρει την διεύθυνση IP ενός επισκέπτη/χρήστη, χωρίς προηγούμενη άδεια ή /και ενημέρωσή του.
η) Αγορά με 1 κλικ

Τοποθετώντας τα στοιχεία σας στην φόρμα Αγοράζοντας με 1 - κλικ, εμείς ( e-pool ) αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας καταχωρήσατε με σκοπό την επικοινωνία μας για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παραγγελίας.
Επίσης αποθηκεύεται η διεύθυνση IP, η ημέρα και η ώρα συμπλήρωση της φόρμας ως μια προφύλαξη ασφαλείας. Τα στοιχεία θα παραμείνουν στο σύστημά μας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας που χρησιμοποιούν το διαχειριστικό πάνελ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητό σας, έτσι ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα να παρέχεται σε βάση ανάγκης για γνώση, προκειμένου να λειτουργεί το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας πωλητής λαμβάνει μόνο τα δεδομένα σας, αν παραγγείλατε κάτι από αυτόν, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να έχετε τα προσωπικά δεδομένα που καταργήσατε από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-pool.gr.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε.
θ) Λίστες ενημέρωσης

Με την εγγραφή σας στην Λίστα Ενημέρωσης, εμείς ( e-pool ) αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια αντίστοιχη λίστα αλληλογραφίας. Για όσο διάστημα παραμένετε σε αυτή την λίστα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με θέματα προσφορών, νέων προϊόντων και πολλών άλλων θεμάτων ενημέρωσης.
Μπορείτε πάντα να αφαιρέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από την λίστα αλληλογραφίας μας. Υπάρχουν Πολλαπλοί τρόποι να το κάνουμε αυτό :
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμό σας, απλώς εισέλθετε και διαγραφείτε από την Λίστα Ενημέρωσης στις ρυθμίσεις του προφίλ. Πατήστε τον σύνδεσμο « Διαγραφής » στα ενημερωτικά μας δελτία που λαμβάνετε.
Στείλτε ένα email στο info@e-pool.gr.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου παρόχου (Campain monitor) για την αποστολή ενημερώσεων. Ορισμένα άτομα του προσωπικού μας μπορουν να δουν τις λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν-διορθώσουν τη διεύθυνση email σας από τη λίστα αλληλογραφίας, για να γίνει αυτό θα πρέπει όμως να το ζητήσετε.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι λίστες αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Εάν αποφασίσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία απο καμία, θα πρέπει να διαγραφείτε από όλες τις λίστες αλληλογραφίας. Ακόμη και αν το κάνετε, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τον λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελίας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, και άλλα). Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε
ι) Δημιουργήστε ένα Λογαριασμό

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακρίνουν τους πελάτες μεταξύ τους. Συνδεθείτε στο κατάστημα εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε καταχωρήσει.
Εμείς (e-pool) αποστέλλουμε επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελιών, ηλεκτρονικά μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης και πολλά άλλα ) στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για όσο διάστημα παραμένετε πελάτης μας.
Άλλα πεδία προφίλ με στοιχεία σας που ενδέχεται να υπάρχουν ή όχι σε αυτήν τη σελίδα αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν προκύψει η αναγκαιότητα.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας που χρησιμοποιούν το διαχειριστικό πάνελ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητό σας, έτσι ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα να παρέχεται σε βάση ανάγκης για γνώση, προκειμένου να λειτουργεί το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας πωλητής λαμβάνει μόνο τα δεδομένα σας, αν παραγγείλατε κάτι από αυτόν, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να έχετε τα προσωπικά δεδομένα που καταργήσατε από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-pool.gr.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε

7. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που τάσσει η επιχείρηση και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιαστεί από την κακή λειτουργία, κατασκευή και τοποθέτηση των πωληθέντων. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η παρούσα ιστοσελίδα ή ο ιδιοκτήτης της σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή. Τέλος, η υπογραφή του χρήστη κατά την παραλαβή των αγαθών, που αποκτώνται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, υποδηλώνει ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη.
Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει σταλεί λανθασμένα, ή διαπιστωθεί ότι η συσκευασία έχει παραβιαστεί ή είναι σε κακή κατάσταση, ο πελάτης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπογράψει και να παραλαμβάνει την παραγγελία, αλλά οφείλει να μας ενημερώσει άμεσα και εμείς θα τον καθοδηγήσουμε για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την επιστροφή του προϊόντος.

Β) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιορισμός Ευθύνης
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία πελάτη/χρήστη από τη μη εκτέλεση της παραγγελίας του για τους αμέσως ανωτέρω αναφερθέντες λόγους, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση

(Υπαναχώρηση – Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων).

Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων, καθώς και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιαστεί από την κακή λειτουργία, κατασκευή και τοποθέτηση των πωληθέντων και δηλώνει ότι οι φωτογραφίες των πωλούμενων προϊόντων είναι ενδεικτικές.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν, στο τηλ. 210 3002959 & 6980800908 ή μέσω email στο sales@e-pool.gr . Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ και ειδικά την παράγραφο 3, οπού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο παραγγελίας των προϊόντων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-pool.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών/πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
2. Ασφάλεια συναλλαγών

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με τις εξής μεθόδους:
α) Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (ονόματος χρήστη) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (κωδικός), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικός) όσο συχνά επιθυμείτε, μέσω του Λογαριασμού σας/Λεπτομέρειες προφίλ. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κωδικού ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών."
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας κατά την διαδικασία της παραγγελίας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer) της εταιρίας « COMODO SECURE ». To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
Στο σημείο της παραγγελίας στο site, κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κ.τ.λ.) αυτά προστατεύονται με κρυπτογράφηση SSL 128-bit (αυτό φαίνεται από ένα λουκετάκι που εμφανίζεται στη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας). Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Κάθε φορά που συνδέεστε με το τμήμα της παραγγελίας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της επιχείρησης κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνετε μια παραγγελία, οι πληροφορίες των στοιχείων σας που στέλνει προς το σύστημα ο browser σας κρυπτογραφούνται πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια αποστέλλονται στο σύστημα της επιχείρησης.
β) Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες.
γ) Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά, γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης.
δ) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησης (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
ε) Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη/μέλος στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Ενημερωτικούς καταλόγους με νέα προϊόντα και προσφορές θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας.

3) Παραγγελία

Α) Τρόποι παραγγελίας
ι/ Παραγγελία από το web site της εταιρίας μας
www.e-pool.gr

Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω του μηχανισμού αναζήτησης ή από τις σελίδες της ιστοσελίδας μας. Για την υποβολή της παραγγελίας σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής συγκεκριμένα βήματα:Κατά την διάρκεια της περιήγηση σας μέσα στις σελίδες του e-pool, όταν επιλέξετε κάποιο προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, επιλέγετε το προϊόν αυτό και πατάτε το εικονίδιο με το καλάθι [Προσθήκη στο καλάθι] ή το κουμπί [Αγορά με 1-κλικ]Από το σημείο αυτό έχετε την δυνατότητα να συνεχίσετε τα ψώνια πατώντας το αντίστοιχο πορτοκαλί κουμπί [Συνεχίστε τα ψώνια σας] ή να πάτε κατευθείαν στο [Ταμείο] πατώντας το λευκό κουμπί.Αν συνεχίσετε τα ψώνια σας, πάνω και δεξιά στη οθόνη σας θα δείτε το καλάθι των προϊόντων που έχετε επιλέξει, το οποίο θα σας ακολουθεί σε κάθε σελίδα της περιήγησης σας και με αυτόν τον τρόπο σας δίνετε η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δείτε τι έχετε επιλέξει.Αν τώρα θέλετε να περάσετε στο ταμείο πατάτε το αντίστοιχο λευκό κουμπί που γράφει [Ταμείο].Αν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα ενός προϊόντος που έχετε επιλέξει πατάτε το κουμπί στο [Στο Καλάθι] και απλά αλλάζετε τον αριθμό στο τετραγωνάκι με την ποσότητα δίπλα στο προϊόν που έχετε επιλέξει και μετά πατάτε το κουμπί [Επανυπολογισμός].Αν πάλι για κάποιο λόγο θέλετε να βγάλετε ένα προϊόν που έχετε επιλέξει τότε πατάτε δίπλα στο όνομα του προϊόντος το [ Χ ] και το προϊόν θα αφαιρεθεί από το καλάθι σας.Αν τώρα θέλετε να [Αδειάσετε το καλάθι σας] τότε πατάτε το αντίστοιχο κουμπί.Πατώντας [Ταμείο] οδηγήστε στην συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, όπως ενδεικτικά τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.Μετά ελέγξτε τη συνολική εικόνα των στοιχείων σας και της παραγγελίας που έχετε καταχωρήσει στην ιστοσελίδα μας, διαβάζεται και αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας πατώντας το κουμπί [Αποστολή Παραγγελίας]. Η αποδοχή των όρων συναλλαγών και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη διαδικασία για να συνεχίσετε την παραγγελία σας.Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την καταχώρηση της παραγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενο βήμα με το πάτημα του κουμπιού < της προηγούμενης σελίδας του περιηγητή σας.
ιι/ Παραγγελία μέσω του email:
sales@e-pool.gr

Αποστείλετε με email το ονοματεπώνυμο σας, την διεύθυνσή σας, ένα τηλέφωνο, τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
ιιι/ Τηλεφωνική Παραγγελία

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για να δώσετε την παραγγελία σας, στα τηλέφωνα: 210 3002959 & 6980800908.

Η Παραγγελία σας θα γίνεται μόνο στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα συνάπτεται και η μεταξύ μας Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
ιιιι/ Αγορά με 1-κλίκ
Συμπληρώνετε την φόρμα [Αγορά με 1-κλικ] με το ονοματεπώνυμο το τηλέφωνο ή και το email σας ανάλογα τον τρόπο που θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κάντε την παραγγελία σας και μετα πατήστε το κουτάκι [Υποβολή] .Μετά εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κάνετε και να συνεννοηθούμε για τον τρόπο ολοκλήρωσης της παραγγελία σαςΗ Παραγγελία σας θα γίνεται μόνο στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα συνάπτεται και η μεταξύ μας Σύμβαση Αγοραπωλησίας
Β) Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, πατώντας [Αποστολή Παραγγελίας]. Το σύστημα σας αποστέλλει e-mail με την καταχώρηση της παραγγελίας σας, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
« Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί στο σύστημα μας με επιτυχία » . Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή και με email για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας».
Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την επιχείρηση με την σχετική Επιβεβαίωση της παραγγελίας η οποία αποστέλλεται με e-mail ή πραγματοποιείται τηλεφωνικά κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.
Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας σας.
Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και ενημερώστε αμέσως την επιχείρηση (το αργότερο εντός δύο ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.
Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:
1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α .
2. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ή και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του εκάστοτε προμηθευτή μας.
3. Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
ι) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [Αδειάστε το καλάθι σας] που βρίσκεται αριστερά στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό αδειάζει αυτόματα το καλάθι σας.
ιι) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως με την αποστολή email στο sales@e-pool.gr ή καλώντας μας στο 210 3002959 & 6980 800908 και θα ακυρώσουμε της παραγγελίας σας.
ιιι) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, και μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την παραλαβή, καλέστε μας στα 210 3002959 & 6980 800908 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@e-pool.gr και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα ενημερώνοντάς σας για όλες σας τις επιλογές .
4. Αλλαγή της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

ι) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με το x δίπλα στο προϊόν και να αφαιρέσετε το συγκεκριμένο προϊόν από την παραγγελία σας ή να αλλάξετε την ποσότητα, αλλάζοντας τον αριθμό της ποσότητας των υπό παραγγελία προϊόντων .
ιι) Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως με την αποστολή email στο sales@e-pool.gr ή καλώντας την επιχείρηση στο 210 3002959 & 6980 800908 και θα αλλάξουμε της παραγγελίας σας.
ιιι) Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 3002959 & 6980 800908 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@e-pool.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την αλλαγή της παραγγελίας σας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα ενημερώνοντάς σας για όλες τις επιλογές
Γ) Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.\
Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
Δ) Ο Λογαριασμός μου

Λογαριασμό μπορούν να διατηρούν μόνο τα μέλη. Η λειτουργία της επιλογής Ο Λογαριασμός μου σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση ή/και αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών, τη διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση μίας παραγγελίας καθώς και τη συντήρηση του προφίλ σας. Μόνο μέσα από αυτήν την επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε:
• το ιστορικό και την κατάσταση των Παραγγελιών σας.
• το καλάθι των αγορών σας.
• την λίστα αγαπημένων σας.
• την λίστα σύγκρισης σας
Οι παραγγελίες διακρίνονται με τις κάτωθι ενδείξεις:
Καταχωρήθηκε: Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί στο σύστημά μας με επιτυχία.
Ολοκληρώθηκε: Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί .
Ακυρώθηκε: Η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί.
Μεταβλήθηκε: Η παραγγελία σας έχει μεταβληθεί.
Απέτυχε : Η παραγγελία σας έχει αποτύχει.
Καθυστέρηση : Η παραγγελία σας θα καθυστερήσει.
Έλλειψη : Το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη από τον προμηθευτή μας.
• τη Διαχείριση ή/και Αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών.
Μπορείτε άμεσα να επεξεργαστείτε το Καλάθι Αγορών και να αλλάξετε την ποσότητα στα προϊόντα της παραγγελίας. Επιπρόσθετα μπορείτε να αποθηκεύσετε το Καλάθι Αγορών και να αποστείλετε κάποια άλλη στιγμή την παραγγελία σας.
• τη Συμπλήρωση του Προφίλ σας.
Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, ουσιαστικά ανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας με εμάς, για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και να ανταποκριθούμε ανάλογα ώστε να τις ικανοποιήσουμε. Ουσιαστικά μας ενημερώνετε για τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο που θα θέλατε να επικοινωνούμε και εμείς πράττουμε ανάλογα. Οι πωλήσεις μας θα συστήσουν προϊόντα ειδικά για εσάς.

4) Αποστολή / Κυριότητα / Κίνδυνος

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας μέσω υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), μέσω ιδίων μέσων, μέσω μεταφορικής εταιρείας και μέσω παράδοσης στο πρακτορείου μεταφορών που μας έχετε υποδείξει. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τις εκάστοτε μεταφορικές εταιρείες.Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορευόμαστε, κάποια από αυτά έχουν μεγάλο βάρος ή και όγκο. Αυτό αυξάνει τα έξοδα αποστολής τους και γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη περίπτωση που το είδος που παραγγείλατε έχει μεγάλο όγκο ή βάρος για να συνεννοηθούμε για τον οικονομικότερο και γρηγορότερο τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας.
Σε κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο της παραγγελίας σας, αν υπάρχει δυσανάλογο κόστος αποστολής σε σχέση με την αξία της παραγγελίας σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας για να βρούμε τον οικονομικότερο και γρηγορότερο τρόπο για την αποστολή της παραγγελίας .
Οι χρεώσεις αυτές αφορούν περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ως δυσπρόσιτη. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier), και χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας θεωρείται δυσπρόσιτη και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Καταχώρησης παραγγελίας εγγράφως και σε χρονικό διάστημα περίπου 24 ωρών. Εφόσον δεν συμφωνείτε με το κόστος μεταφοράς δικαιούστε εντός 1 ημέρας από την ώρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης να ζητήσετε την διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους σας του κόστους μεταφοράς.

Οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής είναι:
Ι. Με εταιρεία ταχυμεταφορών Ελτα Courier.
Τα περισσότερα προϊόντα αποστέλλονται στην Ελλάδα σε 1 με 3 ημέρες με τα Ελτα Courier .
Προσοχή: Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courier είναι ακόμα αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο ή με πρακτορείο μεταφορών κατόπιν δικής μας τηλεφωνικής συνεννόησης μαζί σας. Οι παραδόσεις γίνονται εάν πρόκειται για εταιρεία courier κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης της εταιρείας courier μαζί σας, για να καθορίσετε την ακριβή μέρα και ώρα παράδοσης.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του αγοραστή.
ιι. Με μεταφορική εταιρία ( Αττική)

Λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορευόμαστε, κάποια από αυτά έχουν μεγάλο βάρος ή όγκο και δεν είναι δυνατή η αποστολή τους με τα Ελτα Courier.
Σε αυτή την περίπτωση η παραγγελία σας μπορεί να σταλεί με μεταφορική εταιρία. Αυτό αυξάνει τα έξοδα αποστολής τους και γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη περίπτωση που το είδος που παραγγείλατε έχει μεγάλο όγκο ή βάρος για να συνεννοηθούμε για τον οικονομικότερο και γρηγορότερο τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας με μεταφορική εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα, και όχι με αντικαταβολή.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του αγοραστή.
ΙΙΙ. Αποστολή μέσω πρακτορείο μεταφορών
Ο πιο οικονομικός τρόπος αποστολής για προϊόντα με μεγάλο όγκο ή και βάρος εκτός Αθηνών είναι η αποστολή τους μέσω πρακτορείων μεταφορών. Ο χρόνος παραλαβής της παραγγελίας σας είναι από 3 έως 5 ημέρες και η παραλαβή θα γίνεται από την έδρα του πρακτορείου (για παραδόσεις εκτός Αττικής). Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα, και όχι με αντικαταβολή.
Στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε την παραγγελία σας πιο γρήγορα από το σύνηθες χρονικό διάστημα, μπορούμε να σας την αποστείλουμε μέσω courier ή Μεταφορικών Υπηρεσιών με επιπλέον χρέωση σας . Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην φόρμα παραγγελίας σας είναι κατά προσέγγιση. Για τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα αλλά η διαθεσιμότητά τους είναι μεγαλύτερη των 5 ημερών ή κατόπιν συνεννόησης και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της επιχείρησης, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 30 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή). Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην φόρμα παραγγελίας.
Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση στο Πρακτορείο επιλογής σας στην Αθήνα..
Η παράδοση στα πρακτορεία Αθηνών είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 300,00€, από τα πρακτορεία Αθηνών μέχρι τον τόπο παράδοσης το κόστος βαρύνει πάντα τον πελάτη. Τα μεταφορικά που αναγράφονται στην παραγγελία αφορούν το κόστος παράδοσης μέχρι τα πρακτορεία μεταφορών Αττικής και όχι στον τελικό προορισμό της παραγγελίας.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του αγοραστή.

5) Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
· Καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος από τον προμηθευτή: Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής μας καθυστερήσει στην αποστολή του παραγγελθέντος προϊόντος (καθυστέρηση στο τελωνείο, στη μεταφορά κλπ), με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο όταν υπολογίζουμε, θα επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την παραλαβή του από την επιχείρηση.
· Σε περίπτωση κατάργησης προϊόντος από τον προμηθευτή χωρίς προειδοποίηση θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
· Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας
· Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα

6) Τρόποι Πληρωμής
Α) Αντικαταβολή

Τα προϊόντα αποστέλλονται με τα Ελτα Courier ή παραδίδονται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της ως άνω εταιρείας ταχυμεταφορών. Εσείς απλά πληρώνετε κατά την στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας. Η επιλογή της αντικαταβολής ενέχει επιβάρυνση 3,00 € πλέον ΦΠΑ
Η πληρωμή με αντικαταβολή ισχύει μόνο με τα Ελτά Courier και όχι με άλλο τρόπο αποστολής
B) Με πιστωτική κάρτα μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών της Eurobank.

Δεκτές γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες, ανεξάρτητα από τον εκδότη.
Επιλέξτε τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα και αφού επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας πατώντας το κουμπί [Επιβεβαίωση Παραγγελίας ] συνδέεσται αυτόματα με την ιστοσελίδα της Eurobank για ασφαλείς πληρωμές
Σημείωση: Μόνο στη ιστοσελίδα της Eurobank δίνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας . Αν η πληρωμή γίνει δεκτή από το σύστημα της Eurobank και μπορεί να χρεωθεί η κάρτα σας, η παραγγελία σας καταχωρείται και σας αποστέλλεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης, όπου αναγράφεται ότι η πληρωμή έγινε μέσω της Eurobank. Αλλιώς επιστρέφεται στην σελίδα επιβεβαίωσης, όπου μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε ή να διαλέξετε άλλο τρόπο πληρωμής.
Οι συναλλαγές μέσω της Eurobank διαθέτουν κρυπτογράφηση SSL, για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών σας. Το ποσό που χρεώνεστε αναφέρεται στην σελίδα της Eurobank. Τα στοιχεία σας επεξεργάζονται αυτόματα από την Eurobank και δεν μας κοινοποιούνται. Μας γνωστοποιείται μόνο το αν η πληρωμή σας έγινε δεκτή.
Προσοχή: Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα visa, mastercard, euroline που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα και για δική σας ασφάλεια απαιτείται να είστε παρόν για την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα που κάνατε την παραγγελία σας και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.
Γ) Με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας

Καταθέσετε τα χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό της εταιρίας και μας Καταθέσετε τα χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό και μας αποστέλλετε email στο info@e-pool.gr ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 3002959 ή 6980800908 για να μας ενημερώσετε για την κατάθεσή σας.
Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους ακόλουθους λογαριασμούς:
Αρ. Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: 100/401531-23
ΙΒΑΝ : GR27 0110 1000 0000 1004 0153 123
Αρ. Λογαριασμού Alpha Bank: 110-00-2002-016820
IBAN: GR12 0140 1100 1100 0200 2016 820
Αρ. Λογαριασμού Eurobank: 0026.0036.62.0200747047
IBAN: GR45 0260 0360 0006 2020 0747 047
Αρ. Λογαριασμού Πειραιώς: 5055-04-1576-585
IBAN: GR63 0172 0550 0050 5504 1576 585
Δικαιούχος των παραπάνω Λογαριασμών είναι η Ειρήνη Καλακώνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας σας εάν πρόκειται για την έκδοση Τιμολογίου ή το ονοματεπώνυμο σας εάν πρόκειται για την έκδοση Απόδειξη Λιανικής πώλησης.
Με τη λήψη των ως άνω στοιχείων και την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού από την εταιρία μας, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας εντός του χρονικού ορίου που έχει συμφωνηθεί.
Επίσης η εταιρεία μας, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας-Παράδοσης και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

7) Προσφορές

Ρητά αναφέρεται ότι τα προϊόντα που θα διατίθενται με έκπτωση ή θα είναι σε προσφορά, καθώς και το ποσό έκπτωσης αυτών εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της επιχείρησης, η οποία δύναται να αλλάζει οποτεδήποτε τα προϊόντα, που θα διαθέτει με έκπτωση, καθώς και το ύψος της παρεχόμενης σε αυτά έκπτωσης. Επίσης, η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εκ της αλλαγής των παρεχόμενων με έκπτωση προϊόντων. Οι εκάστοτε προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων του προμηθευτή μας.
Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε και στις περιπτώσεις των προϊόντων που προσφέρονται με έκπτωση ή είναι σε προσφορά, πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελία σας να επικοινωνείτε για επιβεβαίωση της τιμής αυτής με την επιχείρηση στο 210 3002959 & 6980800908, ή μέσω email στο sales@e-pool.gr.

8) Εγγύηση

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο εκάστοτε Προμηθευτής της επιχείρησης μας, σας παρέχει (2ετή ) εγγύηση για τα προϊόντα του, προσκομίζοντας την απόδειξη ή το Τιμολόγιο αγοράς ή το Δελτίο Αποστολής. Η εγγύηση δίδεται αντί όλων των συναγόμενων εγγυήσεων και τέτοιες συναγόμενες εγγυήσεις εξαιρούνται στο βαθμό που είναι επιτρεπτό. Ο Προμηθευτής της επιχείρησης μπορεί να αναθεωρεί τη χρονική διάρκεια των εγγυήσεων του, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει προϊόντα που έχουν παραγγελθεί πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.
Η επιχείρηση e-pool δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα του εκάστοτε Προμηθευτή και τα οποία η επιχείρηση απλά μεταπωλεί. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και ως εκ τούτου η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα των προϊόντων, καθώς και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιαστεί από την κακή λειτουργία, κατασκευή και τοποθέτηση των πωληθέντων.

9)Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Πολιτική Επιστροφών
Λόγω έλλειψης της φυσικής επαφής με τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, είναι πιθανό να μην καλύπτονται οι προσδοκίες σας για το προϊόν που αγοράσατε. Η e-pool, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω του συνόλου των πληροφοριών που έχει αναρτήσει στις σελίδες της, να απολαμβάνετε ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα προϊόντα που διαθέτει, από την οθόνη του υπολογιστή σας, γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας όμως να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων. Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής.
Α) Όροι Επιστροφής
Ι. Μη Ελαττωματικά Προϊόντα

Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση επιστροφής, τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί, ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, αλλιώς δεν θα γίνονται αποδεκτά με συνέπεια να μην μπορούν να επιστραφούν. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, ή το Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αλλάξετε το προϊόν σας με άλλα προϊόντα αντίστοιχης αξίας, η επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 30 ημερών.
Προκειμένου να επιστρέψετε την παραγγελία σας παρακαλούμε συμπληρώστε την Δήλωση Υπαναχώρησης που θα βρείτε στην αρχική σελίδα και στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας στην κατηγορία Αρχεία.
Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχετε λάβει ως αλλαγή από προηγούμενη διαδικασία επιστροφής.
ΙΙ. Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση σφάλματος, ή αστοχίας υλικού του προϊόντος, θα εξετασθεί η περίπτωση αλλαγής, εφόσον επιβεβαιωθεί πρώτα το σφάλμα από τον προμηθευτή του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προϊόν άμεσα με δικά του έξοδα επιστροφής και μεταφοράς.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί από το τεχνικό τμήμα του προμηθευτή μας κάποιο σφάλμα, ή αστοχίας υλικού του προϊόντος τότε τα έξοδα αποτολής και επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
Β) Διαδικασία Αντικατάστασης

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας στο e-mail: sales@e-pool.gr ή στα τηλέφωνα : 210 3002959 & 6980800908, για να μας πληροφορήσετε για το πρόβλημα. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα για την διευθέτησή του.
Για οποιαδήποτε απορία σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο e-mail: info@e-pool.gr
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ).
Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
10) Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση – Service

Για την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3002959 & 6980800908 ή μέσω email στο sales@e-pool.gr ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή να σας φέρουμε σε επαφή με το τεχνικό τμήμα του εκάστοτε Προμηθευτή της επιχείρησης .
11) Παράπονα - Υποδείξεις

Η e-pool θέλοντας να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τον καταναλωτή δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ιστοσελίδας της, να υποβάλουν τα παράπονα ή τις υποδείξεις τους, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία και γενικότερα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας. Eαν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να μας υποδείξετε έναν τρόπο βελτίωσης των υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 3002959 & 6980800908 ή στείλτε μας email στο info@e-pool.gr. και θα επικοινωνήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Τα παράπονα και οι υποδείξεις σας δίνουν στην επιχείρηση πολύτιμη πληροφορία και αποτελούν τη βάση αναζήτησης και βελτίωσης ενδεχόμενων προβληματικών διαδικασιών, με βασικό μας στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίησή σας.

12) Επικοινωνία

Τα στοιχεία της επιχείρησής μας είναι τα εξής:
Ε-POOL - Ειρήνη Καλακώνα
Ιθώμης 37 και Ν. Βότση 7
Χαλάνδρι ΤΚ 152 31
ΑΦΜ: 039753001
ΔΟΥ Χολαργού
ΓΕΜΗ: 008768501000
Α.Μ.Π. : 504/10
Τηλ.: 210 3002959 & 6980 800908
Γενικά: info@e-pool.gr
Πωλήσεις: sales@e-pool.gr

Η εταιρία μας δεν διατηρεί φυσικό κατάστημα με αποτέλεσμα να μην διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες από την έδρα της.

13) Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.e-pool.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αν ο χρήστης/πελάτης επιλέξει να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης από άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τους Νόμους της χώρας αυτής. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή κριθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε δε διαφορά ή διένεξη, που αναφύεται κατά την εφαρμογή του παρόντος, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.