Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνώ    Μάθετε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) . Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της www.e-pool.gr.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την παράδοση των προϊόντων σας γνωστοποιήσεων σε συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, καθώς και σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα www.e-pool.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους παρoxής πληροφοριών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε αναζητήσει-αγοράσει, επικοινωνίας, διαφήμισης, οικονομικούς και φορολογικούς.
Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Επίσης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα :

1) Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr από τον επισκέπτη / χρήστη (παραγγελίες), αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Πόλη- Χώρα- Περιοχή- ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail – Διεύθυνση Αποστολής εμπορευμάτων- Διεύθυνση αποστολής απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου, ΑΦΜ - ΔΟΥ και Επάγγελμα (για την έκδοση τιμολογίου).
Να επισημανθεί ότι τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν καταχωρούνται στο site μας, αλλά για τη δική σας μεγαλύτερη ασφάλεια, τα στοιχεία ζητούνται και καταχωρούνται στη ιστοσελίδα της Eurobank, με την οποία συνδέεστε αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στην περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο προϊόν μας και να εξοφλήσετε την παραγγελία σας πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα.
Τα στοιχεία της παραγγελίας σας θα γνωστοποιούνται μόνο στον εκάστοτε προμηθευτή μας, στον εκάστοτε μεταφορέα/μεταφορική εταιρεία και οπουδήποτε απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της www.e-pool.gr. Ο διαχειριστής του τόπου www.e-pool.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν . Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.e-pool.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3471/2006 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-pool.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ιστοσελίδας του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-pool.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 3471/2006

2) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
|Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη δεν καταχωρούνται από την ιστοσελίδα μας αλλά για τη μεγαλύτερη δική σας ασφάλεια μεταφέρεστε απευθείας στην ειδική για τον σκοπό αυτό ιστοσελίδα της Τράπεζας Eurobank, στην οποία και ολοκληρώνεται η συναλλαγή, δεν μας γνωστοποιούνται και συνεπώς δεν αποθηκεύονται στα αρχεία μας, εκτός από την επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή για την συγκεκριμένη παραγγελία. Η Πιστωτική Κάρτα του επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.e-pool.gr χρεώνεται μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

3) Συνδρομητικές Υπηρεσίες - Εγγραφή μελών
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως συνδρομητή/ μέλους σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της www.e-pool.gr, ζητούνται όλα ή κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση/Έδρα επιχείρησης – Πόλη- Περιοχή-Χώρα- ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail – Διεύθυνση Αποστολής Εμπορευμάτων- Διεύθυνση αποστολής Απόδειξης Λιανικής Πώλησης ή τιμολογίου–Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. και Επάγγελμα (τα τρία τελευταία στοιχεία στην περίπτωση που ζητείται η έκδοση τιμολογίου).
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την επικοινωνία μας, καθώς επίσης και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της www.e-pool.gr , η οποία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων υπηρεσιών προς τα μέλη μέσω τρίτων παρόχων (campain monitor) ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο συνδρομητής/ μέλος δεν επιθυμεί πλέον κάτι τέτοιο, το οποίο πρέπει να δηλώσει εγγράφως προς την εταιρεία μας στο info@e-pool.gr. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση παραγγελίας)για την , με εξαίρεση την ηλεκτρονική σας διεύθυνση έτσι ώστε να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και προσφορές στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών .
Η συμμετοχή ως μέλους της ιστοσελίδας μας είναι επιτρεπτή μόνο για φυσικά (ή νομικά πρόσωπα) με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ απαγορεύεται η εγγραφή ανηλίκου (άτομο που δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη) ως μέλους της ιστοσελίδας μας.
Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή μέλους από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατή, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής email στο info@e-pool.gr και ζητώντας μας την διαγραφή σας από μέλος μας.

4)Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος www.e-pool.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Ορισμένα cookies προστίθενται από τον ίδιο τον ιστότοπο: βοηθούν να σας δείξουν το περιεχόμενο του καλαθιού σας, να σας κρατήσει συνδεδεμένο μόλις εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας, να διατηρήσετε τις προτιμήσεις σας και να κάνετε πολλά άλλα χρήσιμα πράγματα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο για να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά για εσάς. Ακόμα και η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies αποθηκεύεται ως cookie. Άλλα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από υπηρεσίες τρίτων (όπως Twiter, YouTube, Google Maps, Facebook κ.λπ.) για την αποθήκευση των δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των υπηρεσιών τρίτων στον ιστότοπο. Tα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies, αλλά αυτά τα cookies είναι επίσης σημαντικά για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, για να δείτε πως χρησιμοποιούν τα cookies θα πρέπει να το αναζητήσετε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τρίτων. Για παράδειγμα, μερικές από τις λειτουργίες Twiter μπορεί να μην λειτουργούν χωρίς cookie Twiter. Χωρίς cookies, πολλά πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε cookies αλλά θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει τα cookies, και στη συνέχεια, θα μπορείτε να "συμφωνείτε" με τη χρήση τους, ενώ εμείς δεν θα το αντιμετωπίσουμε ως συγκατάθεσή σας .

5) Links to other sites ("Δεσμοί")
Ο διαδικτυακός τόπος www.e-pool.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η www.e-pool.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

6) IP Address
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, ενώ ο διαχειριστής του συστήματος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και για λόγους ασφαλείας, δύναται να μπλοκάρει την διεύθυνση IP ενός επισκέπτη/χρήστη, χωρίς προηγούμενη άδεια ή /και ενημέρωσή του.

7) Αγορά με 1 κλικ
Τοποθετώντας τα στοιχεία σας στην φόρμα Αγοράζοντας με 1 - κλικ, εμείς ( e-pool ) αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας καταχωρήσατε με σκοπό την επικοινωνία μας για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παραγγελίας.
Επίσης αποθηκεύεται η διεύθυνση IP, η ημέρα και η ώρα συμπλήρωση της φόρμας ως μια προφύλαξη ασφαλείας. Τα στοιχεία θα παραμείνουν στο σύστημά μας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας που χρησιμοποιούν το διαχειριστικό πάνελ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητό σας, έτσι ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα να παρέχεται σε βάση ανάγκης για γνώση, προκειμένου να λειτουργεί το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας πωλητής λαμβάνει μόνο τα δεδομένα σας, αν παραγγείλατε κάτι από αυτόν, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να έχετε τα προσωπικά δεδομένα που καταργήσατε από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-pool.gr.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε.

8) Λίστες ενημέρωσης
Με την εγγραφή σας στην Λίστα Ενημέρωσης, εμείς ( e-pool ) αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια αντίστοιχη λίστα αλληλογραφίας. Για όσο διάστημα παραμένετε σε αυτή την λίστα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με θέματα προσφορών, νέων προϊόντων και πολλών άλλων θεμάτων ενημέρωσης.
Μπορείτε πάντα να αφαιρέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από την λίστα αλληλογραφίας μας. Υπάρχουν Πολλαπλοί τρόποι να το κάνουμε αυτό :
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμό σας, απλώς εισέλθετε και διαγραφείτε από την Λίστα Ενημέρωσης στις ρυθμίσεις του προφίλ. Πατήστε τον σύνδεσμο « Διαγραφής » στα ενημερωτικά μας δελτία που λαμβάνετε.
Στείλτε ένα email στο info@e-pool.gr.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου παρόχου (Campain monitor) για την αποστολή ενημερώσεων. Ορισμένα άτομα του προσωπικού μας μπορουν να δουν τις λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν-διορθώσουν τη διεύθυνση email σας από τη λίστα αλληλογραφίας, για να γίνει αυτό θα πρέπει όμως να το ζητήσετε.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι λίστες αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Εάν αποφασίσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία απο καμία, θα πρέπει να διαγραφείτε από όλες τις λίστες αλληλογραφίας. Ακόμη και αν το κάνετε, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τον λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελίας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, και άλλα). Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε

9) Δημιουργήστε ένα Λογαριασμό
Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακρίνουν τους πελάτες μεταξύ τους. Συνδεθείτε στο κατάστημα εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε καταχωρήσει.
Εμείς (e-pool) αποστέλλουμε επίσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελιών, ηλεκτρονικά μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης και πολλά άλλα ) στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για όσο διάστημα παραμένετε πελάτης μας.
Άλλα πεδία προφίλ με στοιχεία σας που ενδέχεται να υπάρχουν ή όχι σε αυτήν τη σελίδα αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν προκύψει η αναγκαιότητα.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας που χρησιμοποιούν το διαχειριστικό πάνελ ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητό σας, έτσι ώστε η πρόσβαση στα δεδομένα να παρέχεται σε βάση ανάγκης για γνώση, προκειμένου να λειτουργεί το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας πωλητής λαμβάνει μόνο τα δεδομένα σας, αν παραγγείλατε κάτι από αυτόν, έτσι ώστε ο πωλητής να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να έχετε τα προσωπικά δεδομένα που καταργήσατε από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-pool.gr.
Αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί κατάχρηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (dpa. gr). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τo γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) της ΕΕ να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό το δικαίωμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και υπευθυνότητα και δεν σκοπεύουμε να τα καταχραστούμε.